ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านพยอม

วันพฤหัสบดีที่ 6  มิถุนายน  2567  โรงเรียนบ้านพยอมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น

"น้อมวันทา   บูชาครู"

31 พฤษภาคม 2567  วันงดสูบบุหรี่โลก "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า"

ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2567

ประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง